pavadinimas

pavadìnimas sm. (1)pavadinti: 1. M, Sut, L, J.Jabl, Š, Rtr, ŽŪŽ148, 1, Mrj Tik pardõstė turi veiksmo pavadinimo reikšmę KlbXXXIV (1)77. | refl. NdŽ.vardas: Lotyniškas augalo pavadìnimas NdŽ. Aguona – piemenų žaidimo pavadìnimas . Veikėjų pavadinimai (nomina agentis) – tai tokie daiktavardžiai, kurie su priesagomis ar galūnėmis yra padaryti iš veiksmažodžių ir žymi pagrindiniu žodžiu pasakyto veiksmo atlikėją LKGI317. Raidiniai garsų pavadinimai MuzŽ. Lietuviškai kalbančių žmonių tarimu, to kaimo pavadinimas yra Puoriaĩ, Puoriùs KlbX282(J.Balč). Kas kaimas, tas pavadìnimas Brs. Kožnas miškiukas su pavadìnimu Šl. Daba kanalai išvaryti, nebė[ra] pavadìnimų Gsč. Vesių (kaimų) pavadìnimai Zt. Nuog seno tas pavadìnimas yra Krm. Čia mūs laukuos daug pavadìnimų yra Dgč. Nežinau šitų šviežių pavadìnimų Antr. Yra jos kokis pavadìnimas, al nemenu Lnt. Kiek čia vardų, pavadinimų – visų ir neatminsi A.Vien. Tą pavadìnimą nebuvau girdėjęs ir ėjau į stotį pasiklausti [1938 m.], kur ta Ebenrodė Plšk. Anas vis tiktai savo garbino šitą pavadìnimą (titulą) – šit bajoras! Ml. Džiaugčiausi nuoširdžiai, jeigut galėčiau pelnyti norint šešėlį to pavadinimo A1884,11. Tai tik pavadìnimas grybelis (odos liga) Erž. | refl. Kv, Skdv, Jsv: Toks kaimo pasivadìnimas buvo – Aukštiejai Klk. Aš užmiršus tuos pasivadìnimus Všt. Kožna vietelė turėjo pasivadìnimą, išdraskė, viskas nūejo po kelmų Jdr.antraštė: (Knygos) skilties pavadinimas 149. Negaliu nieko rašyti, jeigu novelė, apysaka neturi pavadinimo P.Cvir. 2. Q314, SD1137, H161, M, L, Š, Rtr, NdŽ, Pavadinimas tieson SD288, N. Šventu pavadinimu pavadintas CII339. To pasaulio rūpesčiais apsipainioję užtruko Viešpaties pavadinimo ir atpuolė nuog karalystės Dievo DP275. Nes Dievas dovanų ir pavadinimo savo nesigail BtPvR11,29. | refl. NdŽ. 3. VlnE114, R, R63,296, , 84,395, KII211, Rtr pašaukimas, palinkimas, padėjimas: Kokį pavadìnimą tu turi? K. Neturit… darbo gailėtiesi kožnas pagalei savo pavadinimą 115. O Petras, užmiršęs teip didžio įsakymo Viešpaties, užmiršęs urėdo ir pavadinimo savo, klausias apie svetimą pavadinimą DP414. Savo pavadinimo darbai N. Ižg kur išmokysimės, kaip Dievo baimėje priderančiai Viešpatį savą sakiot ir pavadinimui savam gana daryt turime DP416. Būk savo pavadinime vis teisus ir stropus prš. 4. darbas, pareigos, profesija: Priveizdžiu darbą, pavadinimą savo R389, 523. Tai nesutinka su mano pavadinimu R18, 23. Žmogus savame pavadinime tur dirbti nepateikti, idant laimėtų BPII277. Į kitą pavadinimą įsikišti N. \ vadinimas; atvadinimas; įvadinimas; išvadinimas; pavadinimas; parvadinimas; pravadinimas; privadinimas; suvadinimas; užvadinimas

Dictionary of the Lithuanian Language.

Look at other dictionaries:

  • pavadinimas — statusas T sritis informatika apibrėžtis Objekto (įtaiso, programos, dokumento ar jų komponento) įvardijimas. Vartojamas sinonimiškai su ↑vardu ir ↑antrašte. Vidutiniškai už vardą ilgesnis, už antraštę trumpesnis. pavyzdys( iai) diagramos… …   Enciklopedinis kompiuterijos žodynas

  • pavadinimas — statusas T sritis automatika atitikmenys: angl. name; title vok. Name, m; Titel, m rus. название, n; наименование, n pranc. nom, m …   Automatikos terminų žodynas

  • pavadinimas — statusas T sritis gyvūnų anatomija, gyvūnų morfologija atitikmenys: lot. Nomen ryšiai: platesnis terminas – pagrindiniai terminai sinonimas – terminas sinonimas – vardas …   Veterinarinės anatomijos, histologijos ir embriologijos terminai

  • pavadinimas — pavadi̇̀nimas dkt. Mėnesių, gėlių̃ pavadi̇̀nimai …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • kodinis pavadinimas — statusas T sritis informatika apibrėžtis ↑Programinės įrangos arba ↑aparatinės įrangos gaminio darbinis pavadinimas, vartojamas tik projektavimo metu. Išleidžiant gaminį pakeičiamas tikru firminiu vardu. Pavyzdžiui, operacinės sistemos „Microsoft …   Enciklopedinis kompiuterijos žodynas

  • žemės ūkio ar maisto produkto bendrinis pavadinimas — statusas Aprobuotas sritis žemės ūkio ir maisto produktų sauga ir kokybė apibrėžtis Žemės ūkio ar maisto produkto pavadinimas, kuris Europos Bendrijoje tapo įprastas, nors ir siejamas su vietove ar regionu, kuriame buvo pirmiausia pagamintas ar… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • bendrinis vaistinės medžiagos pavadinimas — statusas Aprobuotas sritis veterinariniai vaistai apibrėžtis Pasaulio sveikatos organizacijos rekomenduotas tarptautinis vaistinės medžiagos įvardijimas arba, jei tokio nėra, įprastinis bendrinis pavadinimas. atitikmenys: angl. common name;… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • adityvusis pavadinimas — statusas T sritis chemija apibrėžtis Pavadinimas, apibūdinantis junginio susidarymą prisijungimo būdu (pvz., etileno oksidas). atitikmenys: angl. additive name rus. аддитивное название …   Chemijos terminų aiškinamasis žodynas

  • kilminis pavadinimas — statusas T sritis chemija apibrėžtis Pavadinimas, kurio šaknis susijusi su pagrindiniu molekulės fragmentu, reiškiančiu bendrą to fragmento darinių kilmę. atitikmenys: angl. parent name rus. родовое название …   Chemijos terminų aiškinamasis žodynas

  • pusiau sisteminis pavadinimas — statusas T sritis chemija apibrėžtis Cheminio junginio pavadinimas, sudarytas iš sisteminio ir nesisteminio pavadinimo skiemenų. atitikmenys: angl. semisystematic name; semitrivial name rus. полусистематическое название; полутривиальное название …   Chemijos terminų aiškinamasis žodynas

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.